SPONZORSTVO
Humanitarno-terapijska zajednica za pomoć ovisnicima - Hosana,
dobrotvorna je ustanova i nema stalnih izvora prihoda.

Svi koji žele svoju pomoć pružiti Zajednici Hosana to mogu učiniti putem računa Zajednice, kojega ona ima otvorena u NLB banci, na broj:

310-174239-35 (dinarski tekući račun)

00-708-0200340.2 (devizni tekući račun)

IBAN: RS35310007080200340264 (obavezno navesti)

Usmjeriti sredstva na: "donacija Zajednici HOSANA"

Account with instruction: NLB BANKA A.D. BEOGRAD; Bulaver Mihajla Pupina 165v; 11070 Novi Beograd, SERBIA;

Swift Code: CONARS22

Beneficiary customer: IBAN International bank account numer /RS35310007080200340264/


PIB: 105153452

Matični broj: 08870358


Adresa:

Zajednica "Hosana"

Beogradski put 436

24224 Stari Žednik

Vojvodina-Srbija