PRAVILNIK
Pravilnik Zajednice možete preuzeti u PDF formatu ovdje.

Ustrojstvo

Član 1.

Naziv organizacije je Zajednica za pomoć ovisnicima - Hosana; ili kraće: Zajednica Hosana.

Član 2.

Pravilnikom Zajednice Hosana regulira se unutarnja organizacija i poslovanje ove organizacije. Hosana je djelo Rimokatoličke crkve, Subotičke biskupije, kojom upravlja Upravni odbor.

Član 3.

Zajednica Hosana je ustanova, registrirana kao udruga građana (matični broj: 08878358; PIB: 105153452), koja prima na liječenje momke, bez ograničenja godina, koji imaju problem ovisnosti od droge, kocke, alkohola i sličnih poroka. Zajednica Hosana je institucionalni oblik liječenja i pružanja pomoći ovisnicima tijekom određenog vremenskog perioda, unutar kojeg se koriste metode rada ove Zajednice zasnovane na hijerarhiji, precizno strukturiranom programu s jasno definiranim principima povlastica i ograničenja, te promoviranju metode samopomoći, odnosno aktivnog sudjelovanja ovisnika u terapijskom programu.

Član 4.

Zajednica za pomoć ovisnicima - Hosana je institucija zatvorenog tipa. Štićenici iz nje izlaze samo po dopuštenju Uprave.

Član 5.

Ovisnost je duševno, a ponekad i tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti. Obilježavaju ga ponašanje i drugi duševni procesi koji uvijek uključuju prisilu za povremenim ili redovitim uzimanjem sredstva ovisnosti u namjeri da se doživi njegov učinak na duševne procese ili da se izbjegne nelagoda zbog odsutnosti takvog sredstva.

Član 6.

Za većinu vrsta ovisnosti zajednička su dva aspekta:

Psihička ovisnost za koju je karakterističan osjećaj zadovoljstva i želja za ponovnom konzumacijom droge kako bi se izazvala ugoda i izbjegla neugoda.

Fizička ovisnost se definira kao stanje prilagodbe na drogu praćeno potrebom za povećanjem doze kako bi se postiglo njeno djelovanje kakvo je u početku izazivala manja količina i javljanjem apstinencijskih kriza u odsustvu droge.

Član 7.

Upravni odbor čine upravitelj Zajednice Hosana, voditelj, odgovorni, suodgovorni i suradnici.

Član 8.

Upravitelja Zajednice Hosana postavlja Biskupski Ordinarijat u Subotici. Upravitelj imenuje ostale.

Član 9.

Mandat Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine. Istima mandat može biti produžen neograničen broj puta.

Cilj i program Zajednice Hosana

Član 10.

Cilj Zajednice Hosana je pomoći ovisnicima da se (iz)liječe od ovisnosti, promijene dotadašnje ponašanje, te da se, po završetku programa, štićenici Zajednice vrate u društvo kao njegovi funkcionalni i punopravni članovi.

Član 11.

Program Zajednice jest po načelima rimokatoličke crkve, ali u nju mogu ući svi koji prihvaćaju njen program bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.

Član 12.

Program Zajednice Hosana traje najmanje 3 (tri) godine. On može trajati i duže ukoliko Upravni odbor Zajednice procijeni da pojedincu nije dovoljan naznačeni vremenski period. Program od tri godine utemeljen je prema biblijskom primjeru u kojem se svjedoči da je Isus sa svojim učenicima proveo aktivnih tri godine.

Član 13.

Način liječenja u Zajednici Hosana je bez medikamenata za ovisnost, isključivo po načelima: molitva, rad i razgovor.

Član 14.

U Zajednici štićenik treba uvijek težiti pomoći bližnjemu, pohvaliti njegove dobre osobine, ukazati mu na moguće propuste, širiti optimizam, graditi zajedništvo i sl.

Član 15.

U Zajednici nema pušenja, nema alkohola, niti redovitog gledanja televizije (povremeno se pogleda film pristojnog sadržaja, utakmica i sl.). Nema previše glazbe (s naglaskom na duhovnu glazbu, osobito u prva tri mjeseca boravka momka u Zajednici), nema tehničkih sredstava komunikacije, nema puno slobodnog vremena koje mogu štićenici organizirati potpuno individualno. Cilj ovih odricanja je taj da bi se pitomci Zajednice mogli maksimalno usredotočiti na same sebe bez bježanja u izvanjske stvari, kako bi boravak u istoj donio ploda za život. Žrtva koju Zajednica traži od štićenika daje priliku da se oni međusobno upoznaju i poštuju. Na taj način se pruža mogućnost pobjeđivanja puno vlastitih ograničenja, lijenosti i mnoštvo strahova. Preobraćanje ovisnika temelji se na davanju prednosti duhovnim pred materijalnim vrijednostima života. Život ovisnika u Zajednici Hosana je jednostavan i zasnovan na realnim činjenicama. Usmjeren je na utemeljenje uvjerenja da je moguće osobno se ostvariti i postići životnu radost i sreću.

Član 16.

U Zajednici nije dopušteno nepristojno se izražavati, ružno se ponašati, vrijeđati se po nacionalnoj ili vjerskoj osnovi, zabranjen je tjelesni kontakt (seksualni), nasilje, vandalizam, kao i nošenje bilo kakvog nakita.

Ulazak i boravak korisnika u Zajednici Hosana

Član 17.

Prije ulaska u Zajednicu Hosana potrebno je obaviti uvodni razgovor s Upraviteljem, kako bi se potencijalni štićenik mogao informirati o ciljevima i metodama liječenja, te o pravilima života u njoj. Na taj razgovor su pozvani i članovi uže obitelji.

Član 18.

Kod uvodnog razgovora s Upraviteljem, ukoliko se momak i(li) njegovi bližnji odluče za liječenje u Zajednici Hosana, budući štićenik treba popuniti Prijavnicu.

Član 19.

Ukoliko je kapacitet Hosane pun, budući štićenik se usmjerava na listu čekanja, a pri oslobađanju mjesta u Zajednici Hosana, Upravni odbor je dužan obavijestiti štićenika i pozvati ga na radne dane.

Član 20.

Pri ulasku u Zajednicu potrebno je prethodno fizički se očistiti od narkotika. To podrazumijeva da se na testu za droge bude negativan po svim njenim vrstama.

Član 21.

Troškove za test za drogu snosi sam štićenik.

Član 22.

Prije ulaska u Zajednicu potrebno je napraviti sljedeće:
- popuniti Pristupnicu Zajednice;
- uraditi radne dane od 5 do 7 dana (to je razdoblje kad se uočava volja za promjenom u momka i njegove teškoće. Tada Upravni odbor procjenjuje je li mu je u stanju pomoći ili ne. Radni dani se obavljaju u zajedništvu s barem jednim od roditelja i traje od jutra do navečer);

Potrebna dokumentacija:
- osobnu iskaznicu;
- putnu ispravu koja vrijedi najmanje 2 godine;
- zdravstvenu iskaznicu;
- jednu fotografiju osobe koja ulazi u Zajednicu (formata 3x4 cm);

Zdravstvena prevencija ili uvjeti:
- kompletnu analizu krvi sa urađenim testovima na HIV, HBV i HCV;
- popraviti zube;
- priložiti potvrdu osobnog liječnika da je osoba ovisnik;
- priložiti potvrdu liječnika ako osoba boluje od neke zarazne, psihičke ili neke druge bolesti;

Ostalo:
- donijeti radnu odjeću i obuću;
- donijeti svečanu odjeću;
- donijeti potrepštine za osobnu higijenu;
- ako je kršten, donijeti potvrdu o krštenju.

Član 23.

Svaki štićenik treba donijeti u Zajednicu sve što je na listi potrebnih stvari koja mu je bila predana za vrijeme uvodnog razgovora, a kada budu potrebne dodatne stvari obratiti će se odgovornomu koji će obavijestiti obitelj.

Član 24.

Stil odijevanja u Zajednici je pristojno i čedno: bez markirane robe, bez kratkih hlača iznad koljena, niti majice bez rukava, a na sv. misu se ide u svečanoj odjeći.

Član 25.

Upravni odbor Zajednice procjenjuje sposobnost osobe je li spremna prihvatiti rehabilitativni program i uzima sebi za pravo mogućnost ne dopuštanja ulaska momka uZajednicu.

Član 26.

Upravni odbor Zajednice nije dužna primiti psihički bolesne osobe (s duševnim poremećajima, shizofrenija i sl.).

Član 27.

Svakom ovisniku i(li roditelju) darovana je sloboda izbora što se tiče ulaska, kao i ostanka u Zajednici.

Član 28.

Kada mladić postane štićenik Zajednice, roditelj, staratelj ili netko od njemu bližnjih, dužan je redovito mjesečno dolaziti na roditeljske sastanke koje Upravni odbor organizira.

Član 29.

Prilikom ulaska u Zajednicu obvezna je pretraga prtljage i samoga momka zbog eventualnog posjedovanja droge, tableta i sl., a kako bi se zaštitili štićenici koji se već nalaze u programu.

Član 30.

Korištenje usluga Hosane zahtijeva maksimalno poštovanje osoba, mjesta i ambijenta, kao i čuvanje inventara Zajednice.

Član 31.

Zajednica ima svoj dnevni red kojega određuje Upravni odbor, koja ima pravo mijenjati ga i prilagođavati uvjetima štićenika.

Član 32.

Duhovnost Zajednice je potpuno euharistijska i marijanska. U toku dana se izmjenjuju trenuci molitve (krunica, euharistijsko klanjanje, časoslov...), posla, istinske podjele onoga što se živi među braćom, sve u svjetlu Božje Riječi, uz neizbježnu igru i slavlje. Naglasak je na kršćanskom životu u svojoj jednostavnosti i punoći što postaje pravi odgovor na nemir u srcu, tako da susret s Bogom postane svijetlo u preporođenoj novoj nadi.

Član 33.

Kada momak uđe u Zajednicu dobiva tzv. "anđela čuvara". Riječ je o štićeniku Hosane koji se već duže vrijeme nalazi u Zajednici i koji je svojim životom i radom stekao njeno povjerenje. "Anđeo" prati novoga momka 24 sata, razgovara s njim, daje mu upute kako da se što bolje privikne na život u njoj. "Anđeo čuvar" postupa prijateljski i bratski prema momku želeći mu biti maksimalno na raspolaganju. U Zajednici "anđeo čuvar" svjedoči o svome životu i u prosjeku s novim momkom ostaje 2-3 mjeseca. Svaki momak treba imati iskustvo "anđela čuvara".

Član 34.

Za zaštitu higijene i zdravlja nije dopuštena uporaba tuđih osobnih stvari.

Član 35.

Štićenik u prva 3 (tri) mjeseca boravka u Zajednici ne smije:
- nasamo razgovarati sa štićenicima koji nemaju navršena tri mjeseca boravka u Zajednici;
- čitati knjige, osim Biblije;
- ne ide na misu, niti se ispovijeda, osim u smrtnoj opasnosti;
- primati posjetu.

Član 36.

Štićenik u prvih 6 (šest) mjeseci ne smije koristiti strojni alat, a svaki drugi alat ne smije za vrijeme perioda privikavanja (otprilike tri mjeseca po ulasku).

Član 37.

Štićenik u prvih šest mjeseci ne može obnašati funkciju "anđela čuvara", niti primati pisma, kao ni pisati ih.

Član 38.

U Zajednici se preferira čitanje duhovnoga štiva.

Član 39.

Obitelj će preko Uprave Zajednice dobivati informacije o članu obitelji koji se nalazi u Zajednici. Obitelj, svog člana obitelji, prvi put može posjetiti pri organiziranim susretima Zajednice tek kada on napuni tri mjeseca od svog ulaska u nju, ako Upravni odbor to dopusti.

Član 40.

U Zajednici se svakodnevno žive trenuci usporedbe, tzv. pregled života u grupama, u prijateljstvu i u molitvi koje se nazivaju podjele. Tjedno se također pravi pregled života gdje svatko podijeli ono što živi u klimi duboke istine i iskrenosti. U ispravljanju i u bratskoj pomoći otkriva se dar iskrenog prijateljstva, koje pomaže u rastu i mijenjanju vlastitih mana i u pobjeđivanju strahova.

Član 41.

Svaki štićenik za vrijeme svog boravka u Zajednici, ima pravo otići kući na tzv. provjeru 2 (dva) puta po 14 dana i to prvi puta kada navrši godinu i pol boravka uZajednici, te nakon dvije i pol godine boravka u njoj.

Član 42.

Naglasci života u Zajednici su:
1.§ molitva - želi se izgraditi zdrava komunikacija sa Bogom;
2.§ rad - želi se ponovno otkriti vrijednost i smisao rada. Preko rada želi se imati više samopouzdanja u sebe i naučiti bolje organizirati svoje vrijeme i graditi novi život;
3.§ zajedništvo - od života u zajedništvu ovisi spas života i opstanka obitelji štićenika. U Zajednici se pronalaze i iskustva iskrenog prijatelja;
4.§ vodstvo - Zajednicu vodi mladić koji je prošao pakao droge i uspio ponovno otkriti ljepotu života. On zna put izlaska iz nevolje i prenosi ga na druge;
5.§ nemoć pred drogom - štićenik prvo sebi mora priznati da je apsolutno nesposoban kontrolirati drogu, alkohol ili svoju ovisnost. Potom se ta slabost priznaje i pred drugima;
6.§ odgovornost - u Zajednici se pruža mogućnost postati zdrava i odgovorna osoba. U kući svaki član ima svoje zadatke kao u jednoj obitelji;
7.§ apstinencija - nudi se život slobodan od droge, alkohola i drugih poroka;
8.§ povjerenje - u Zajednici se gradi novi život i zajedništvo na temelju povjerenja. Redovito se održavaju sastanci na kojima se otvoreno iznosi pred svima svoje probleme i traži zajedno najbolja rješenja;
9.§ odluke - novi život počinje stvarnom odlukom protiv droge, alkohola i drugih poroka, a sve u korist slobode;
10.§ vrijeme - u Zajednici se ima vremena za sve: molitvu, rad i život u miru. Polako se ide naprijed.

Član 43.

U Zajednici su dozvoljene sportske aktivnosti s naglaskom na kolektivni sport.

Sankcije u Zajednici Hosana

Član 44.

Kazne ili sankcije u Zajednici Hosana dodjeljuju se onome štićeniku ili roditelju koji prekrši pravilnik Zajednice.

Član 45.

Sankciju štićenik može odrediti sam sebi, koju mu potvrđuju ili dodjeljuju odgovorni članovi Zajednice, ili mu je dodjeljuje Upravni odbor.

Član 46.

Kazne se podjeljuju ovisno o težini čina i to:
- odricanja (od kave, sporta, i sl.);
- odlazak u tišinu (nitko sa tim štićenikom ne smije razgovarati);
- dodatne obveze (preuzimanje dežurstva, pranje suđa i sl.);
- izolacija (odvojenost od ostalih članova Zajednice);
- odlazak na odluku (odlazak kući na 14 dana radi odlučivanja hoće li štićenik doista prihvatiti pravila Zajednice ili ne);
- zabrana viđanja sa članovima obitelji pri susretima koje Zajednica organizira;
- napuštanje Zajednice.

Član 47.

Štićenik Hosane može ostati u Zajednici i kraće od 3 (tri) godine ukoliko je:
samovoljno napusti ili
ukoliko ga Upravni odbor isključi iz iste.

Član 48.

Ukoliko štićenik samovoljno napusti Zajednicu Upravni odbor od roditelja traži da ga ne primi u kuću, niti da mu osigura smještaj. Razlog ovomu krije se u terapijskoj metodi kako bi se ovisnika navelo da se vrati u Zajednicu. Ukoliko ga roditelj primi ili mu osigura smještaj, taj štićenik je izgubio prava nastavka liječenja u Zajednici Hosana.

Član 49.

Ukoliko Upravni odbor procijeni da se boravak u Zajednici loše odražava na njegov život ili život drugih štićenik, ista ima pravo udaljiti štićenika iz Zajednice. Udaljavanjem osobe iz Zajednice od strane Uprave automatski se prekida rehabilitativni program. Eventualni zahtjevi ponovnog ulaska biti će strogo procijenjeni.

Odlazak iz Zajednice Hosana

Član 50.

Po isteku perioda u Zajednici (prema članu 12 ovoga Pravilnika) svaki štićenik ima pravo zatražiti od Uprave da produži boravak. Upravni odbor će molbu razmotriti, ali ne mora i udovoljiti.

Član 51.

Štićenik konačno završava svoj proces liječenja u Zajednici tek kada dobije blagoslov od iste.

Član 52.

Blagoslov je svečani čin proslave završetka liječenja od ovisnosti čime se želi zazvati Božja zaštita i sreća u životu pojedinca.

Član 53.

Svaki štićenik, koji redovito završi svoj boravak u Zajednici, blagoslov od nje može dobiti tek kada se navrši godinu dana od izlaska iz kuće.

Član 54.

Nakon što istekne godinu dana boravka izvan redovito završene Zajednice štićenik, ako želi dobiti blagoslov, mora ga od Uprave zatražiti.

Član 55.

Upravni odbor nije dužan podijeliti blagoslov štićeniku ukoliko smatra da on nije dovoljno sazrio za to.

Troškovnik

Član 56.

Svi štićenici koji žive i rade u Zajednici to čine potpuno besplatno, nitko nije plaćen za ono što radi. Jedan tipičan dan koji Zajednica predlaže jednak je za sve. Sve to zbog toga jer je cilj jednak: naučiti živjeti vlastiti život na jedan vedar način, u svjetlu Božje Riječi i iskrene usporedbe s braćom u Zajednici.

Član 57.

Upravni odbor je dužan štićenicima osigurati hranu, ogrjev za zimu, kao i ostale uvjete za normalan život dostojan čovjeka.

Član 58.

Boravak u Zajednici Hosana je besplatan. Ukoliko se roditelji, čiji se član obitelji nalazi u Zajednici, na susretima dogovore za određenu mjesečnu novčanu pomoć, ona obvezuje sve.

Dodatna pravila Zajednice

Član 59.

Zajednica Hosana otvorena je i za druge mlade ljude koji se odluče za život i rad u njoj u svrhu vlastite preobrazbe, pomaganju njenim štićenicima u tome ili naučnog rada. To mogu biti mladi psiholozi, psihoterapeuti, lica koja u Zajednici skupljaju materijal za izradu magistarske ili doktorske radnje i sl. Oni su dužni pridržavati se pravila života i rada dok u njoj borave.

Član 60.

Da neko vrijeme provedu u Zajednici savjetuje se ponajviše ženama ili djevojkama čiji je muž ili zaručnik u Hosani, kako bi shvatile njihov put i mogle rame uz rame ići s voljenom osobom prema pravom životu.

Član 61.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju ona prava i obaveze štićenika Zajednice Hosana koja nisu u suprotnosti sa društvenom regulativom o postupanju sa starijim maloljetnicima i mlađim punoljetnim licima.

Član 62.

Ovaj se Pravilnik stavlja na raspolaganje ne samo članovima Zajednice Hosana, već i svima onima koji sa njome surađuju.

Član 63.

Pravilnik je u primjeni od osnutka Zajednice.